• Laagdrempelig en betaalbaar
  toegewijd advocatenkantoor
 • Gespecialiseerde advocaten
  in contractenrecht
 • Gefinancierde rechtsbijstand
  gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Altijd in goede handen
  ook voor spoedzaken

Heeft u een zaak en kunnen wij u helpen?

Neem dan contact met ons op. Een van onze advocaten staat u snel te woord.

Contractenrecht bij Spuistraat 10 Advocaten

Onze aanpak

De ene partij is gehouden om te presteren bijvoorbeeld door een product te leveren of een huurpand ter beschikking te stellen terwijl de andere partij een op geld waardeerbare vorderingsplicht tot zich neemt. In het contractenrecht speelt niet alleen de totstandkoming een belangrijke rol, maar ook de uitleg, de geldigheid en naleving van een contract. Wanneer de ene partij om welke reden dan ook niet nakomt kan er gesproken worden van een contractsbreuk, hetgeen kan leiden tot een juridisch geschil. huurrecht

Spuistraat 10 Advocaten

Overeenkomsten

De meeste overeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd, dat wil niet zeggen dat mondelinge overeenkomsten juridisch niet afdwingbaar zijn. Immers, op grond van de wet is een overeenkomst vormvrij waardoor partijen op vele wenselijke manieren over en weer afspraken met elkaar kunnen maken. Daarnaast kent het contractenrecht wilsvrijheid en contractsvrijheid. Partijen worden in staat geacht hun eigen wil te vormen en op basis daarvan rechtshandelingen aan te gaan.

Raakvlakken

Rechtsgebieden

Het contractenrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het huurrecht, arbeidsrecht en het consumentenrecht (doorverwijzingslink toevoegen). Wij bevelen u aan om contracten te laten controleren door een advocaat alvorens u tekent. Spuistraat 10 Advocaten heeft specialistisch kennis in huis ten aanzien van het opstellen en controleren van contracten. Mocht u die fase al gepasseerd zijn en heeft u een juridisch geschil met de wederpartij, dan kunnen wij u uiteraard ook helpen bij het oplossen van uw geschil. Naast het recht op nakoming, kan gekeken worden of u eventueel een beroep kunt doen op opschorting van uw eigen prestatie. U kunt ook schade geleden hebben als gevolg van de tekortkoming van de wederpartij, waardoor een recht op schadevergoeding kan zijn ontstaan. De tekortkoming van de wederpartij kan tevens een grond vormen voor ontbinding van de overeenkomst.

Onze specialisten

Advocaten met
contractenrecht expertise

De advocaten van Spuistraat 10 zijn experts in hun vakgebied en staan u graag te woorden om samen te bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden.

Meestgestelde vragen

Onze antwoorden

Ik heb een juridisch probleem, wat nu?

Niet voor ieder juridisch probleem hoeft u meteen naar de rechter. Een advocaat kan u adviseren over uw rechten en plichten. Hij/zij kan u ook doorverwijzen naar een andere (juridisch) hulpverlener als dat nodig is.

Wat kost een advocaat?

Een advocaat werkt meestal met een uurtarief. Het is belangrijk dat u vooraf met uw advocaat afspraken maakt over het uurtarief of over een vaste prijs afspraak. De advocaat is verplicht om de afspraken die met u zijn gemaakt schriftelijk vast te leggen, zodat u weet waar u aan toe bent. Spuistraat10 Advocaten werkt in een bepaalde gevallen ook op basis van een toevoeging.

Wanneer is er sprake van een eigen bijdragen?

Wilt u uw zaak door ons laten behartigen, dan kijken wij eerst of u in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Is dat het geval, dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdragen is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden.

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Iedereen heeft recht om zelf een advocaat te kiezen. Een advocaat heeft niet de plicht om uw zaak ook altijd aan te nemen. Rechtsbijstandverzekeringen verplichten verzekerden nog wel eens om gebruik te maken van een advocaat uit het netwerk van de rechtsbijstandverzekering. U bent niet verplicht daar gebruik van te maken. U mag de advocaat kiezen die bij u past en die gespecialiseerd is in uw juridisch probleem.

Hoe kom ik bij jullie op kantoor?

Ons advocatenbureau ligt in het oudste stukje van Amsterdam, is makkelijk bereikbaar: op vijf minuten loopafstand van het Centraal Station, met de auto: parkeren in De Kolk.

Direct contact

Neem contact op met een
van onze advocaten

Neem contact op met een van de advocaten die zijn genoemd op de website, of bel de centrale administratie (020-520 5100) die zal u snel door verwijzen naar de juiste advocaat.

Wilt u zonder afspraak toch een advocaat spreken, dan hebben wij elke donderdag een gratis inloopspreekuur tussen 16:00 – 18:00 uur.