Over

Strafrecht, bestuursrecht en het consumentenrecht – dat zijn de specialisaties van mr. W.M. Chung. Ook staat hij vaak Chinese ondernemers en particulieren bij.

Hij is sinds 2006 verbonden aan Spuistraat 10 Advocaten en in februari 2008 werd hij beëdigd als advocaat.

Strafzaken die hij behandelt variëren van dagvaardingen bij de politierechter, de kantonrechter en de meervoudige kamer. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals diefstal, oplichting, mishandeling, zedendelicten en drugs gerelateerde zaken.

Mr Chung staat ook cliënten bij in verband met verkeerszaken zoals rijden onder invloed en een ingetrokken en/of inbeslaggenomen rijbewijs door de politie of CBR.

Ook behandelt hij zaken met betrekking tot boetes van het CJIB (Centraal Justicieel Incassobureau) en de voedsel en warenautoriteit.

Mr. Chung staat ook bedrijven bij die op last van de gemeente gesloten moeten worden.

In het consumentenrecht houdt hij zich onder andere bezig met onterechte facturen, betwiste overeenkomsten en geschillen met bijvoorbeeld energie en verzekeringsmaatschappijen.

Mr. Chung staat ook clienten bij met betrekking tot MVV aanvragen.

W.M.Chung is lid van de Jonge Balie Nederland en spreekt ook Chinees.

Contact

Icon contact 100px Email: w.chung@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties

Strafrecht

Bent u als verdachte aangemerkt door een opsporingsinstantie? Het strafrecht is van toepassing wanneer de overheid gebruik maakt van haar bevoegdheden om de dader van een strafbaar feit op te sporen, te straffen en om de negatieve gevolgen van het strafbaar feit zoveel mogelijk te op te lossen.

Verbintenissenrecht / Consumentenrecht

Het consumentenrecht gaat over een enorme verscheidenheid van problemen tussen consumenten en bedrijven die in verschillende vormen tegen betaling iets leveren. Lees meer.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? De sectie consumenten – en verbintenissenrecht is ook gespecialiseerd in kwesties waarbij u schade lijdt, heeft geleden of nog zal lijden. Lees meer.

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Niet-Nederlanders die ervoor kiezen om in Nederland te willen leven kunnen dat niet altijd zomaar doen. Afgezien van toeristen die voor korte tijd ons land bezoeken, is dan een verblijfsdocument of een tewerkstellingsvergunning nodig.