Over

Marieke Kikkert houdt zich bezig met contracten, vastgoed, verzekeringen, consumenten, aansprakelijkheidsrecht, onrechtmatige daad, huurrecht en WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen). Binnen het civiele recht is zij vooral gespecialiseerd in verbintenissen omtrent onroerend goed: koop, huur en bouwrecht.

Niet alleen heeft zij kennis van zaken als het gaat om wanprestaties, (verborgen) gebreken, ontbindingen en schadevergoedingen, maar bijvoorbeeld ook omtrent het opstellen (en toetsen) van contracten en algemene voorwaarden. Zij behandelt daarbij zowel het woonrecht als het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimten.

Onder consumentenrecht vallen vrijwel alle juridische problemen met bedrijven en ondernemers. .

Marieke Kikkert heeft jarenlange ervaring in consumentengeschillen met reisorganisaties, aannemers, energiemaatschappijen, parket- of keukenleveranciers, internet/telecomproviders, koop op afstand, colportage en alle overige consumentenzaken. .

Op het gebied van verzekeringsrecht doet zij veel zaken in verkeersaansprakelijkheid, WA verzekering, reis-, woon- en ziektekostenverzekeringen. .

Marieke Kikkert is al jaren verbonden aan Spuistraat 10 Advocaten. Zij was als bestuurslid ook betrokken bij de succesvolle transitie van Bureau Rechtshulp Amsterdam naar Spuistraat 10 Advocaten. .

Zij is sinds 2004 werkzaam als advocaat.

Contact

Icon contact 100px Email: m.kikkert@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties

Huurrecht

Hebt u problemen over het huren van een woning of bedrijfsruimte, de huurprijs of het toewijzen van een huurwoning? Werd u aangezegd dat u moet ontruimen of wilt u procederen tegen iemand die overlast veroorzaakt of heeft u juist hulp nodig omdat u wordt beschuldigd van overlast? Het huurrecht regelt de juridische verhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Verbintenissenrecht / Consumentenrecht

Het consumentenrecht gaat over een enorme verscheidenheid van problemen tussen consumenten en bedrijven die in verschillende vormen tegen betaling iets leveren. Lees meer.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? De sectie consumenten – en verbintenissenrecht is ook gespecialiseerd in kwesties waarbij u schade lijdt, heeft geleden of nog zal lijden. Lees meer.

WSNP

Bent u diep in de schulden geraakt en werd een schuldsaneringsregeling aan u geweigerd of loopt u de kans dat u uit een lopende schuldsaneringsregeling wordt gezet? Om van uw schulden af te komen krijgt u in eerste instantie hulp van het maatschappelijk werk en andere hulpverleners. Een advocaat is noodzakelijk als uw aanvraag voor de schuldsaneringsregeling is afgewezen en u daartegen in beroep wilt gaan bij het Gerechtshof of wanneer tijdens de looptijd van de regeling er dingen gebeuren waardoor u uit de regeling dreigt te worden gezet.