Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Spuistraat 10 Advocaten. Hoewel Spuistraat 10 Advocaten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Spuistraat 10 Advocaten niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Spuistraat 10 Advocaten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website versterkte informatie, tenzij aan de zijde van Spuistraat 10 Advocaten sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.

Spuistraat 10 Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Spuistraat 10 Advocaten.