• Laagdrempelig en betaalbaar
  toegewijd advocatenkantoor
 • Gespecialiseerde advocaten
  in vreemdelingenrecht
 • Gefinancierde rechtsbijstand
  gesubsidieerde rechtsbijstand
 • altijd in goede handen
  ook voor spoedzaken

Heeft u een zaak en kunnen wij u helpen?

Neem dan contact met ons op. Een van onze advocaten staat u snel te woord.

Onderwerpen van het

Vreemdelingenrecht

Het reguliere vreemdelingenrecht heeft betrekking op personen die bijvoorbeeld naar Nederland willen komen of voor een bepaalde tijd in Nederland willen verblijven vanwege familie, studie of werk.

 

Wat valt onder vreemdelingenrecht?

Hierbij kunt u aan de volgende onderwerpen denken:

 

–              Aanvraag in het kader van kennis- en arbeidsmigratie

–              Aanvraag als ondernemer

–              Toegang en verblijf

–              Visum kort verblijf

–              Gezinshereniging en gezinsvorming

–              Aanvragen van een verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd;

–              Verlengingen/intrekkingen verblijfsvergunning

–              Nederlandse nationaliteit

–              EU-langdurig ingezetene

–              Inreisverbod of ongewenstverklaring

 

Aanvraag indienen bij de IND

In veel gevallen dient er een aanvraag voor een verblijfsvergunning te worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In zulke gevallen is het vaak noodzakelijk of in ieder geval raadzaam om een advocaat in te schakelen die is gespecialiseerd op het gebied van vreemdelingenrecht. Onze vreemdelingenrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij het indienen van een aanvraag bij de IND of kunnen u adviseren vooraf aan een aanvraag. Indien nodig kunnen onze vreemdelingenrechtadvocaten ook procederen voor u, als bijvoorbeeld uw aanvraag wordt afgewezen of uw vergunning wordt ingetrokken. Indien u daarvoor in aanmerking komt, kan dit ook op basis van gesubsidieerd rechtsbijstand.

 

Chavez-Vilchez

Heeft u een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit? Dan komt u misschien in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw Nederlandse kind. In dat geval gelden er andere voorwaarden dan de voorwaarden voor verblijf vanwege gezinshereniging en gezinsvorming. U hoeft bijvoorbeeld geen inburgeringsexamen te behalen en er geldt geen inkomenseis. De belangrijkste eis is dat u kunt aantonen dat u zorg- en opvoedingstaken verricht voor uw kind en dat uw kind afhankelijk is van u. De betreffende verblijfsvergunning vloeit voort uit het arrest Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) d.d. 10 mei 2017. Daarin heeft het Hof bepaald dat personen die niet de nationaliteit van een EU lidstaat bezitten en geen verblijfsrecht hebben onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning als ze een verzorgende ouder zijn van een minderjarig kind met de Nederlanse nationaliteit.

Spuistraat 10 Advocaten

Onze aanpak

Onze vreemdelingenrechtadvocaten lopen graag met u na aan welke voorwaarden u moet voldoen, of u aan de voorwaarden voldoet en hoe u aan de voorwaarden kunt voldoen. Onze advocaten kunnen u ook bij een aanvraag van een verblijfsvergunning op grond van het arrest Chavez-Vilchez bijstaan.

Onze specialisten

Advocaten met

vreemdelingenrecht expertise

De advocaten van Spuistraat 10 zijn experts in hun vakgebied en staan u graag te woorden om samen te bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden.

Meestgestelde vragen

Onze antwoorden

Ik heb een juridisch probleem, wat nu?

Niet voor ieder juridisch probleem hoeft u meteen naar de rechter. Een advocaat kan u adviseren over uw rechten en plichten. Hij/zij kan u ook doorverwijzen naar een andere (juridisch) hulpverlener als dat nodig is.

Wat kost een advocaat?

Een advocaat werkt meestal met een uurtarief. Het is belangrijk dat u vooraf met uw advocaat afspraken maakt over het uurtarief of over een vaste prijs afspraak. De advocaat is verplicht om de afspraken die met u zijn gemaakt schriftelijk vast te leggen, zodat u weet waar u aan toe bent. Spuistraat10 Advocaten werkt in een bepaalde gevallen ook op basis van een toevoeging.

Wanneer is er sprake van een eigen bijdragen?

Wilt u uw zaak door ons laten behartigen, dan kijken wij eerst of u in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Is dat het geval, dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdragen is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden.

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Iedereen heeft recht om zelf een advocaat te kiezen. Een advocaat heeft niet de plicht om uw zaak ook altijd aan te nemen. Rechtsbijstandverzekeringen verplichten verzekerden nog wel eens om gebruik te maken van een advocaat uit het netwerk van de rechtsbijstandverzekering. U bent niet verplicht daar gebruik van te maken. U mag de advocaat kiezen die bij u past en die gespecialiseerd is in uw juridisch probleem.

Hoe kom ik bij jullie op kantoor?

Ons advocatenbureau ligt in het oudste stukje van Amsterdam, is makkelijk bereikbaar: op vijf minuten loopafstand van het Centraal Station, met de auto: parkeren in De Kolk.

Direct contact

Neem contact op met een
van onze advocaten

Neem contact op met een van de advocaten die zijn genoemd op de website, of bel de centrale administratie (020-520 5100) die zal u snel door verwijzen naar de juiste advocaat.

Wilt u zonder afspraak toch een advocaat spreken, dan hebben wij elke donderdag een gratis inloopspreekuur tussen 16:00 – 18:00 uur.