Over

Ali Harmanci

Ali Harmanci is sinds 2020 verbonden aan Spuistraat 10 Advocaten. Daarvoor heeft hij jarenlang als jurist bij de overheid gewerkt, waaronder bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

Ali heeft zich onder andere toegelegd op het vreemdelingenrecht en begeleidt vreemdelingen bij de aanvraag, niet-verlenging of intrekking van een verblijfsvergunning. Als ex-handhavingsjurist bij de IND voelt hij precies aan waar het in een zaak bij de IND om draait. Op basis daarvan kan hij u als geen ander adviseren. Hij kan u ook bijstaan wanneer het gaat om het Nederlanderschap.

 

Het werkterrein van Ali Harmanci bestaat verder uit het arbeidsrecht. U kunt daarbij denken aan geschillen met loonvorderingen, ontslag, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Ook is de praktijk van Ali gericht op het sociaal zekerheidsrecht en neemt hij het op tegen het UWV, de SVB of de gemeente. Hij kan u bijstaan indien u een probleem heeft met een uitkering (WW, ZW, WIA, Wajong, Participatie), een persoonsgebonden budget of bijvoorbeeld een vergunning.

 

Tot slot bestaat de praktijk van Ali Harmanci uit het beoordelen van contracten en het behandelen van geschillen in het kader van een verbintenis/overeenkomst, zoals geschillen met verhuurders, maar ook geschillen met verzekeringen en incassobureaus.

 

Ali zegt graag waar het op staat en kijkt naar welke belangen spelen in een zaak.

 

Ali staat als specialist arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en vreemdelingenrecht ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en is lid van de werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.

 

Ali Harmanci heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht, Huurrecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Vreemdelingenrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Spuistraat 10 Advocaten

Uw advocatenkantoor in
Amsterdam

Laagdrempelig en betaalbaar. Een middelgroot kantoor, met toegewijde, ervaren advocaten die vrijwel alle specialisaties in huis hebben. Wekelijks op de donderdag vindt er een gratis inloopspreekuur plaats. Goed bereikbaar: op vijf minuten loopafstand van Amsterdam CS. Dat is Spuistraat 10 Advocaten in het kort.

Arbeids- en ambtenarenrecht

Heeft u problemen met uw aanstelling of een geschil over functioneren of ontslag? Het arbeids- en ambtenarenrecht regelt de arbeidsverhouding tussenwerkgever en werknemer. .

Ik heb hulp nodig

Huur- woon en bouwrecht

Hebt u problemen over het huren van een woning of bedrijfsruimte, de huurprijs of het toewijzen van een huurwoning?

Ik heb hulp nodig

Sociaal zekerheids- en voorzieningenrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering?

Ik heb hulp nodig

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid?

Ik heb hulp nodig

Consumentenrecht

Heeft u een probleem na het kopen van een computer, het inhuren van een huisschilder of een hondenuitlaatservice, de inschrijving voor een opleiding of het lenen van een boek, het afsluiten van een verzekering, de levering van een snelle internetverbinding of het boeken van een reis?

Ik heb hulp nodig

Staat uw rechtsgebied er niet bij of weet je niet welke u nodig heeft?

Neem dan contact met ons op.

Reinout Sterk – van militair tot advocaat

      Mijn naam is Reinout Sterk, ik werk als strafrechtadvocaat bij Spuistraat 10 advocaten. Naast strafrecht doe ik ook militair recht en omgevingsrecht. Advocaat worden was niet mijn droom. Ik dacht altijd dat advocaten of geldwolven met een (te) groot ego waren, of geitenwollensokken. Ik wilde eigenlijk professioneel

Lees het hele artikel
Kofiehuis Amsterdam

Een leven zonder formeel te bestaan

      Dit brengt ons bij het levensverhaal van Olaf Bausen, oud cliënt van Reinout Sterk. Olaf is een Duitse botenbouwer, die rond 1990 naar Amsterdam kwam om jachten te bouwen. Het bedrijf waar hij werkte ging helaas failliet, ongeveer rond dezelfde tijd dat zijn moeder overleed. Olaf begon

Lees het hele artikel

Lees met ons mee

Live vanuit Spuistraat 10 in Amsterdam

Vanuit alle verschillende rechtsgebieden houden onze advocaten u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.