• Laagdrempelig en betaalbaar
  toegewijd advocatenkantoor
 • 12 advocaten met vrijwel alle
  specialisaties in huis
 • Gefinancierde rechtsbijstand
  gesubsidieerde rechtsbijstand
 • altijd in goede handen
  ook voor spoedzaken

Gefinancierde rechtsbijstand

Uw advocatenkantoor in
Amsterdam

Als u een advocaat nodig heeft, maar u kunt die niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in de kosten wordt een toevoeging genoemd. Voor meer informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand klik hier.

Arbeids- en ambtenarenrecht

Heeft u problemen met uw aanstelling of een geschil over functioneren of ontslag? Het arbeids- en ambtenarenrecht regelt de arbeidsverhouding tussenwerkgever en werknemer. .

Ik heb hulp nodig

Huur- woon en bouwrecht

Hebt u problemen over het huren van een woning of bedrijfsruimte, de huurprijs of het toewijzen van een huurwoning?

Ik heb hulp nodig

Letselschade

U bent aangereden of bij een overval gewond geraakt? U denkt dat een arts een ernstige fout heeft gemaakt?

Ik heb hulp nodig

Personen- en familierecht

Het familierecht is een breed rechtsgebied en houdt zich bezig met afstamming, huwelijk, echtscheiding, naamgeving en bescherming van hen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen.

Ik heb hulp nodig

Sociaal zekerheids- en voorzieningenrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering?

Ik heb hulp nodig

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid?

Ik heb hulp nodig

Staat uw rechtsgebied er niet bij of weet je niet welke u nodig heeft?

Bekijk dan de andere rechtsgebieden waarin wij u kunnen helpen of neem contact met ons op.

Gratis spreekuur

Hulp nodig?

Neem contact op met een van onze advocaten, of bel de centrale administratie (020-520 5100). Daar wordt u snel door verwezen naar de juiste advocaat.

Zonder afspraak met een advocaat spreken kan ook: loop gerust binnen op het gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 16.00 tot 18.00 uur.

Buitenlandse trucker die werkzaamheden vooral in Nederland uitvoert heeft recht op Nederlands loon

Transportbedrijven konden Nederlandse arbeidsvoorwaarden omzeilen door ze in dienst te nemen bij een zusterbedrijf in een land met lagere lonen maar dit kan dus niet meer.

Lees het hele artikel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen via SER IMVO convenanten

De Nederlandse overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu.

Lees het hele artikel

Lees met ons mee

Nieuws

Vanuit alle verschillende rechtsgebieden houden onze advocaten u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Onze specialisten

12 advocaten met diverse expertises

Spuistraat 10 Advocaten is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig gevestigde advocaten, elk afzonderlijk verbonden met de Stichting Spuistraat 10 Advocaten.