• Laagdrempelig en betaalbaar
  toegewijd advocatenkantoor
 • Gespecialiseerde advocaten
  in burenrecht
 • Gefinancierde rechtsbijstand
  gesubsidieerde rechtsbijstand
 • altijd in goede handen
  ook voor spoedzaken

Heeft u een zaak en kunnen wij u helpen?

Neem dan contact met ons op. Een van onze advocaten staat u snel te woord.

Burenrecht

Burengeschil

Veel burengeschillen gaan over de erfgrens, overbouw, overlast en hinder, overhangende takken of bomen en of struiken die te dicht op de erfgrens staan. Ook kunt u denken aan licht dat wordt weggenomen in uw huis of tuin vanwege de nieuwe aanbouw of dakkapel van de buren die bovendien voor uw gevoel u van uw privacy (kunnen) beroven.

Burenrecht

Wanneer is iets een burengeschil?

Nederland is een dichtbevolkt land, maar de verschillen tussen regio’s zijn groot. Zo ook de uitdagingen die buren onderling ervaren. Als buurman/vrouw heb je rechten maar ook zeker plichten tegenover elkaar.  Voor een burengeschil is het niet noodzakelijk dat erven naast elkaar liggen.

Artikel 37 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is een kernbepaling binnen het burenrecht. Dit artikel luidt: ‘De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.’

Burenrecht

Onrechtmatige hinder

Echter, niet elke hinder die u van uw buren meent te ondervinden is onrechtmatig. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft ons een leidraad gegeven in welke gevallen buren elkaar kunnen aanspreken op hinder. Er is sprake van onrechtmatige hinder indien de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval tot onrechtmatig handelen van de buren leidt.

Burenrecht

Onze aanpak

Indien u van mening bent dat uw buren zich onrechtmatig gedragen en daarmee uw leefomgeving negatief beïnvloeden dan kan een advocaat gespecialiseerd in het burenrecht uw situatie beoordelen en u adviseren. U krijgt altijd een degelijk advies en/of een praktische oplossing aangeboden. Zo nodig voert uw advocaat namens u een procedure bij de rechter of een andere instantie. Wanneer u dit wenst wordt u doorverwezen  naar een gecertificeerde en gespecialiseerde mediator of gaat de advocaat gezamenlijk met u het gesprek met de buren aan.

Onze specialisten

Advocaten met
burenrecht expertise

De advocaten van Spuistraat 10 zijn experts in hun vakgebied en staan u graag te woorden om samen te bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden.

Meestgestelde vragen

Onze antwoorden

Ik heb een juridisch probleem, wat nu?

Niet voor ieder juridisch probleem hoeft u meteen naar de rechter. Een advocaat kan u adviseren over uw rechten en plichten. Hij/zij kan u ook doorverwijzen naar een andere (juridisch) hulpverlener als dat nodig is.

Wat kost een advocaat?

Een advocaat werkt meestal met een uurtarief. Het is belangrijk dat u vooraf met uw advocaat afspraken maakt over het uurtarief of over een vaste prijs afspraak. De advocaat is verplicht om de afspraken die met u zijn gemaakt schriftelijk vast te leggen, zodat u weet waar u aan toe bent. Spuistraat10 Advocaten werkt in een bepaalde gevallen ook op basis van een toevoeging.

Wanneer is er sprake van een eigen bijdragen?

Wilt u uw zaak door ons laten behartigen, dan kijken wij eerst of u in aanmerking komt voor een gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Is dat het geval, dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdragen is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden.

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Iedereen heeft recht om zelf een advocaat te kiezen. Een advocaat heeft niet de plicht om uw zaak ook altijd aan te nemen. Rechtsbijstandverzekeringen verplichten verzekerden nog wel eens om gebruik te maken van een advocaat uit het netwerk van de rechtsbijstandverzekering. U bent niet verplicht daar gebruik van te maken. U mag de advocaat kiezen die bij u past en die gespecialiseerd is in uw juridisch probleem.

Hoe kom ik bij jullie op kantoor?

Ons advocatenbureau ligt in het oudste stukje van Amsterdam, is makkelijk bereikbaar: op vijf minuten loopafstand van het Centraal Station, met de auto: parkeren in De Kolk.

Direct contact

Neem contact op met een
van onze advocaten

Neem contact op met een van de advocaten die zijn genoemd op de website, of bel de centrale administratie (020-520 5100) die zal u snel door verwijzen naar de juiste advocaat.

Wilt u zonder afspraak toch een advocaat spreken, dan hebben wij elke donderdag een gratis inloopspreekuur tussen 16:00 – 18:00 uur.