Over

Vreemdelingenrecht, arbeidsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Dat zijn de specialiteiten van Bahattin Aydin, die sinds 2007 is verbonden aan Spuistraat 10 Advocaten. Tijdens zijn studie rechten aan de VU werkte hij al als vrijwilliger in de Rechtswinkel en nog altijd maakt hij naast zijn drukke advocaten-praktijk graag tijd vrij voor vrijwilligerswerk, momenteel als voorzitter van een jongerenvereniging.

Een flink deel van zijn tijd besteedt hij aan begeleiden van aanvragen van Turkse zelfstandigen. Dan gaat het om bijvoorbeeld aanvragen van verblijfsvergunning of gezinshereniging, zaken die te maken hebben met het associatierecht – een serie overeenkomsten en besluiten tussen de Europese Unie en Turkije.

Daarnaast doet Aydin veel arbeidsrecht: loonvordering, ontslag op staande voet, beëindigen dienstverband, opzegging. Maar ook voor kwesties rond bijstand, ww en ziektewet (sociaal zekerheidsrecht) kloppen cliënten bij hem aan.

Tot slot doet hij ook zaken die met contracten te maken hebben bijvoorbeeld overeenkomsten met energie- of telefoonmaatschappijen (verbintenissenrecht) en doet hij incassozaken voor kleine ondernemers.

Bahattin Aydin studeerde af in de richting arbeidsrecht, en werd in 2009 beëdigd als advocaat.

Contact

Icon contact 100px Email: b.aydin@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

twitter-icon skype-icon linkedin-icon googleplus-icon

Specialisaties

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Lees meer.

Sociaal zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.

Verbintenissenrecht / Consumentenrecht

Het consumentenrecht gaat over een enorme verscheidenheid van problemen tussen consumenten en bedrijven die in verschillende vormen tegen betaling iets leveren. Lees meer.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? De sectie consumenten – en verbintenissenrecht is ook gespecialiseerd in kwesties waarbij u schade lijdt, heeft geleden of nog zal lijden. Lees meer.

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Lees meer.