Over

Vreemdelingenrecht (verblijfsvergunningen, visa en Nederlanderschap), erfrecht, strafrecht en algemeen bestuursrecht. Dit zijn de gebieden waar Arianne Duisterwinkel, die sinds 2006 als advocaat aan Spuistraat 10 Advocaten is verbonden, zich hoofdzakelijk mee bezighoudt.

Klanten kunnen bij haar terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging, studie of werk, maar ook als die vergunning wordt ingetrokken of niet verlengd. Ook houdt zij zich bezig met het verblijf van EU-onderdanen.
Daarnaast ook met naturalisatievragen, bijvoorbeeld over de aanvraag of de weigering van het Nederlanderschap. Tenslotte behandelt zij ook vragen en procedures over vakantievisa en over de Wet Arbeid Vreemdeling (WAV).

Op het gebied van strafrecht verleent zij hulp als piketadvocaat, bij strafrechtprocedures en strafzaken op het gebied van de Wegenverkeerswet (Wvw), bijvoorbeeld wanneer na een ongeval alsnog, en voor klanten soms geheel onverwacht, een strafprocedure in gang wordt gezet.

Ook in het bestuursrecht behandelt zij zaken, bijvoorbeeld procedures bij het CBR en AWBZ-zaken.

Arianne Duisterwinkel studeerde criminologie, notarieel recht en Nederlands recht aan de VU. Lange tijd werkte ze bij Bureau Rechtshulp in Amsterdam en werd in 2004 beëdigd als advocaat.

Als specialist vreemdelingenrecht is zij lid van de werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.

Contact

Icon contact 100px Email: a.duisterwinkel@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties

Strafrecht

Bent u als verdachte aangemerkt door een opsporingsinstantie? Het strafrecht is van toepassing wanneer de overheid gebruik maakt van haar bevoegdheden om de dader van een strafbaar feit op te sporen, te straffen en om de negatieve gevolgen van het strafbaar feit zoveel mogelijk te op te lossen.

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Niet-Nederlanders die ervoor kiezen om in Nederland te willen leven kunnen dat niet altijd zomaar doen.