Over

Detta Kuhn is sinds de oprichting van Spuistraat 10 Advocaten in 2006 als advocaat verbonden aan dit kantoor. Voordien was zij als jurist werkzaam bij het Bureau voor Rechtshulp in Amsterdam.

Contact

Icon contact 100px Email: d.kuhn@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht regelt de arbeidsverhouding van de ambtenaar. Heeft u problemen met uw aanstelling, een geschil over functioneren of ontslag, neem contact op met een van de ervaren advocaten van Spuistraat10 Advocaten op dit gebied. Een telefoontje kan u al duidelijkheid verschaffen.

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Het gaat daarbij ook om de inhoud van uw (tijdelijke) baan, loon en andere vergoedingen, vakantie – en vrije tijd of de manier waarop u en/of uw werkgever de werkrelatie op een goede manier kunnen beëindigen.

Sociaal Zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.