Over

Bart Vernooij (1955) is gespecialiseerd in arbeidsrecht (ontslag, arbeidsconflicten etc.), sociale zekerheid (arbeidsongeschiktheid/WIA/WAO, bijstand, werkloosheid), erfrecht en burenrecht. Binnen het arbeidsrecht houdt hij zich vooral bezig met ambtenarenrecht en de rechtspositie van statutaire bestuurders. Hij heeft veel proceservaring, waaronder in het bestuursrecht.

Hij is sinds 2008 werkzaam bij Spuistraat 10 Advocaten. Hij is afgestudeerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg, vakgroep Sociaal Recht. In januari 2011 is hij beëdigd als advocaat. Voordien was hij werkzaam bij Philips en NXP. In april 2015 heeft hij met succes het examen afgelegd behorend bij de Leergang Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap (AOM), gegeven door het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam. Dit is een specialisatie-opleiding op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht.

Samenhangend met het arbeidsrecht besteedt Bart Vernooij een substantieel deel van zijn werk aan zaken betreffende sociale zekerheid in het algemeen, en in het bijzonder ten behoeve van de arbeidsongeschikte of werkloze werknemer.

Behalve het uitoefenen van een adviserende rol, heeft hij ruime ervaring opgedaan in het voeren van (gerechtelijke) procedures op zowel het gebied van het burgerlijk recht als op het gebied van het bestuursrecht.

Bart Vernooij is lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging Ambtenaar en Recht. In zijn vrije tijd geeft hij (al meer dan 25 jaar) rondleidingen in het oudste museum van Nederland: Teylers Museum in Haarlem.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en erfrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Klik hier om de officieel op rechtspraak.nl gepubliceerde rechtspraak te vinden waarbij Bart Vernooij als advocaat of gemachtigde heeft opgetreden. (Let op: slechts een klein deel van de gevoerde procedures is gepubliceerd.)

Contact

Icon contact 100px Email: b.vernooij@spuistraat10.nl
Tel:
020 59 99 312 (direct)

Specialisaties

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht regelt de arbeidsverhouding van de ambtenaar. Heeft u problemen met uw aanstelling, een geschil over functioneren of ontslag, neem contact op met een van de ervaren advocaten van Spuistraat10 Advocaten op dit gebied. Een telefoontje kan u al duidelijkheid verschaffen.

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Het gaat daarbij ook om de inhoud van uw (tijdelijke) baan, loon en andere vergoedingen, vakantie – en vrije tijd of de manier waarop u en/of uw werkgever de werkrelatie op een goede manier kunnen beëindigen.

Burenrecht

Burenrecht betreft conflicten tussen huiseigenaren die elkaars buren zijn. Zaken gaan vaak over bepalen van de erfgrens, overbouw, overlast en hinder, overhangende takken, bomen of struiken te dicht bij erfgrens, gemeenschappelijk bezit (mandeligheid), overpad.

Sociaal Zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.