Over

Bart Vernooij

Bart Vernooij (1955) is gespecialiseerd in arbeidsrecht (ontslag, arbeidsconflicten etc.), sociale zekerheid (arbeidsongeschiktheid/WIA/WAO, bijstand, werkloosheid), erfrecht en burenrecht. Binnen het arbeidsrecht houdt hij zich vooral bezig met ambtenarenrecht en de rechtspositie van statutaire bestuurders. Hij heeft veel proceservaring, waaronder in het bestuursrecht.

Hij is sinds 2008 werkzaam bij Spuistraat 10 Advocaten. Hij is afgestudeerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg, vakgroep Sociaal Recht. In januari 2011 is hij beëdigd als advocaat. Voordien was hij werkzaam bij Philips en NXP. In april 2015 heeft hij met succes het examen afgelegd behorend bij de Leergang Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap (AOM), gegeven door het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs van de Universiteit van Amsterdam. Dit is een specialisatie-opleiding op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht.

Samenhangend met het arbeidsrecht besteedt Bart Vernooij een substantieel deel van zijn werk aan zaken betreffende sociale zekerheid in het algemeen, en in het bijzonder ten behoeve van de arbeidsongeschikte of werkloze werknemer.

Behalve het uitoefenen van een adviserende rol, heeft hij ruime ervaring opgedaan in het voeren van (gerechtelijke) procedures op zowel het gebied van het burgerlijk recht als op het gebied van het bestuursrecht.

Hij is ook klachtenfunctionaris op dit kantoor.

Bart Vernooij is lid van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging Ambtenaar en Recht. In zijn vrije tijd geeft hij (al meer dan 30 jaar) rondleidingen in het oudste museum van Nederland: Teylers Museum in Haarlem. Tevens is hij sinds maart 2022 raadslid in de gemeente Bloemendaal voor D66 (fractievoorzitter).

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en erfrecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Klik hier om de officieel op rechtspraak.nl gepubliceerde rechtspraak te vinden waarbij Bart Vernooij als advocaat of gemachtigde heeft opgetreden. (Let op: slechts een klein deel van de gevoerde procedures is gepubliceerd.)

Spuistraat 10 Advocaten

Uw advocatenkantoor in
Amsterdam

Laagdrempelig en betaalbaar. Een middelgroot kantoor, met toegewijde, ervaren advocaten die vrijwel alle specialisaties in huis hebben. Wekelijks op de donderdag vindt er een gratis inloopspreekuur plaats. Goed bereikbaar: op vijf minuten loopafstand van Amsterdam CS. Dat is Spuistraat 10 Advocaten in het kort.

Letselschade

U bent aangereden of bij een overval gewond geraakt? U denkt dat een arts een ernstige fout heeft gemaakt?

Ik heb hulp nodig

Arbeids- en ambtenarenrecht

Heeft u problemen met uw aanstelling of een geschil over functioneren of ontslag? Het arbeids- en ambtenarenrecht regelt de arbeidsverhouding tussenwerkgever en werknemer. .

Ik heb hulp nodig

Burenrecht

Burenrecht betreft conflicten tussen huiseigenaren die elkaars buren zijn. Zaken gaan vaak over bepalen van de erfgrens, overbouw, overlast en hinder, overhangende takken, bomen of struiken te dicht bij erfgrens, gemeenschappelijk bezit (mandeligheid), overpad.

Ik heb hulp nodig

Sociaal zekerheids- en voorzieningenrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering?

Ik heb hulp nodig

Arbeids- en ambtenarenrecht

Heeft u problemen met uw aanstelling of een geschil over functioneren of ontslag? Het arbeids- en ambtenarenrecht regelt de arbeidsverhouding tussenwerkgever en werknemer. .

Ik heb hulp nodig

Erfrecht

Wanneer iemand binnen uw familie overlijdt krijgt u met erfrecht te maken. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Is er een testament opgemaakt?

Ik heb hulp nodig

Staat uw rechtsgebied er niet bij of weet je niet welke u nodig heeft?

Neem dan contact met ons op.

Reinout Sterk – van militair tot advocaat

      Mijn naam is Reinout Sterk, ik werk als strafrechtadvocaat bij Spuistraat 10 advocaten. Naast strafrecht doe ik ook militair recht en omgevingsrecht. Advocaat worden was niet mijn droom. Ik dacht altijd dat advocaten of geldwolven met een (te) groot ego waren, of geitenwollensokken. Ik wilde eigenlijk professioneel

Lees het hele artikel
Kofiehuis Amsterdam

Een leven zonder formeel te bestaan

      Dit brengt ons bij het levensverhaal van Olaf Bausen, oud cliënt van Reinout Sterk. Olaf is een Duitse botenbouwer, die rond 1990 naar Amsterdam kwam om jachten te bouwen. Het bedrijf waar hij werkte ging helaas failliet, ongeveer rond dezelfde tijd dat zijn moeder overleed. Olaf begon

Lees het hele artikel

Lees met ons mee

Live vanuit Spuistraat 10 in Amsterdam

Vanuit alle verschillende rechtsgebieden houden onze advocaten u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.