In de gevallen waarbij iemand (maar) één baan heeft, en in loondienst is, is vrij makkelijk uit te rekenen wat het verlies arbeidsvermogen is. Als het slachtoffer als zelfstandige in opdracht werkzaamheden verricht, dus niet in loondienst is, dan is het vaak al veel moeilijker. Maar als iemand zwarte inkomsten heeft, dan wordt het helemaal moeilijk om het verlies arbeidsvermogen vast te stellen. Dit omdat de inkomsten dan heel moeilijk zijn aan te tonen.

Op een enkele uitzondering na, wordt in de rechtspraak aangenomen dat als aannemelijk kan worden gemaakt dat er zwarte inkomsten waren, en de omvang daarvan kan worden vastgesteld aan de hand van het aantal uren en de hoogte van de ontvangen vergoeding, deze zwarte inkomsten in principe voor vergoeding in aanmerking komen.

Meestal wordt dan op het ‘aangetoonde’ zwarte bedrag een berekening losgelaten om van deze bruto zwarte inkomsten, een netto schadevergoeding te maken. In de rechtspraak kom je dan ‘kortingen’ tegen van 42%, 35% of 30% . Deze korting om van bruto naar netto te komen, wordt over het gehele bedrag dat zou zijn verdiend zonder ongeval, berekend.

In mijn praktijk had ik een student die naast zijn studie als bromfietscourier zwart bijverdiende. Door een verkeersongeval buiten zijn schuld, was hij twee jaar niet in staat om bij te verdienen. Het kwam toen bij mij op dat er in de bruto/netto berekening rekening moet worden gehouden met verschillende situaties. Mensen met een heel laag inkomen betalen immers geen of nauwelijks belasting (en premies) terwijl bij hoge inkomens inderdaad een belastingdruk van 42 % geldt.

Vanwege de heffings- en arbeidskorting betaalt iemand met een (wit)inkomen van 20.000 euro per jaar 6,5% belasting, en iemand met een jaarinkomen van (max) 7667 euro helemaal niets. Een student die 10 maanden per jaar ongeveer 766 bijverdiend, betaalt daarover dus geen belasting.

Op geringe zwarte inkomsten dient dus geen belastingkorting door de aansprakelijke partij te worden toegepast. In dergelijke gevallen dient te worden betaald wat wordt gemist, zodat het slachtoffer krijgt waar hij recht op heeft.

 

Mocht u verlies van inkomsten hebben door schade, of iemand kennen bij wie dat het geval is, neem dan contact op met mr. Martijn Zwennes of een van onze andere letselschade advocaten. Zoals u heeft kunnen lezen zijn zij betrokken, creatief en doelgericht, waardoor ze het beste resultaat voor u zullen halen.

Deel nieuwsbericht via social media: