Om ervoor te zorgen dat dit ontslag netjes wordt geregeld, wordt een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gebruikt. Meestal stelt de werkgever, of zijn advocaat, deze overeenkomst op. De belangrijkste zaken die in zo’n overeenkomst zijn opgenomen zijn de overwegingen die tot het ontslag hebben geleid (dit is heel belangrijk vanwege een eventuele aanspraak op een WW-uitkering!), de ontslagdatum, een eventuele beëindigingsvergoeding aan de werknemer, de afrekening van de openstaande vakantie dagen en of de werknemer is vrijgesteld. In veel gevallen worden er nog meer dingen geregeld. Een daarvan betreft de eventuele kosten die een werknemer maakt om zich juridisch te laten bijstaan bij de beslissing om al of niet akkoord te gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden.

Dit juridisch advies, door een professionele arbeidsjurist of advocaat gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht is niet alleen van belang voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze moet er immers zeker van zijn dat de werknemer een eventueel bereikt akkoord volledig begrijpt en er later niet (bijvoorbeeld wegens dwaling) op terug kan komen. Daarom wordt er vaak in zo’n vaststellingsovereenkomst opgenomen dat de werkgever de kosten voor een advocaat (tot een bepaald maximum, vaak € 750 – € 1.000) voor zijn rekening neemt. Hierbij moet je als werknemer op twee dingen letten!

Ten eerste is het zo dat deze vergoeding is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst zelf en dus alleen wordt betaald als er daadwerkelijk wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Dus als de advocaat (of arbeidsrechtjurist) adviseert om niet te tekenen, bijvoorbeeld omdat de werknemer arbeidsongeschikt is, dan bestaat er geen verplichting voor de werkgever om de voorgestelde vergoeding te betalen! Het is dus zaak om ofwel met de werkgever af te spreken, dat de vergoeding ook wordt betaald als er geen akkoord komt, ofwel om met de advocaat goede afspraken te maken over het tarief in geval er geen beëindiging van het dienstverband wordt overeengekomen.

Sinds kort is er nog een tweede punt waarop gelet moet worden. Vaak staat in de betreffende bepaling in de vaststellingsovereenkomst over de vergoeding van de kosten van het juridisch advies, dat de advocaat een op naam van de werkgever opgestelde factuur bij de werkgever kan indienen. De werkgever kan daarmee deze kosten als bedrijfskosten declareren en vaak de berekende BTW terugvragen. Recentelijk heeft het Hof van Discipline[1] (voor de advocatuur) echter beslist dat deze werkwijze, kort gezegd, niet door de beugel kan, omdat hiermee een fictieve rechtsverhouding tussen de advocaat (van de werknemer) en de werkgever wordt gecreëerd.

De factuur zal dus moeten worden gesteld op naam van de werknemer en de werknemer zal met de werkgever moeten afspreken dat hij deze factuur vergoed krijgt van de werkgever of – als de factuur toch naar de werkgever gaat – zal in de declaratie moeten worden opgenomen dat er geen opdrachtrelatie tussen werkgever en advocaat heeft bestaan en de diensten dus ook niet aan de werkgever zijn verleend.

Hiermee is de kous echter nog niet af. De fiscus zal gewoonlijk accepteren dat betaling van de advocaatkosten aan of ten behoeve van de werknemer onbelast mag plaatsvinden. Dit kan anders liggen wanneer de werkgever gebruik maakt van de zogenaamde werkkostenregeling[2]. Dan kan onder omstandigheden de fiscus betaling van de advocaatkosten beschouwen als inkomen, waarvoor loonheffing moet worden afgedragen.

Vanwege de juridische consequenties is het dus aan te bevelen om je bij een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden altijd door een arbeidsjurist of arbeidsadvocaat te laten adviseren over een beëindigingsovereenkomst. Hierboven heb ik aangegeven dat er ook nog eens goed gelet moet worden op de eventueel aanwezige regeling van de betaling van de kosten van de advocaat voor dit advies.

Hebt u hierover nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen…

[1] Hof van Discipline, 2 december 2013, zaak 6712.
[2] Zie bijvoorbeeld: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/werkkostenregeling

Deel nieuwsbericht via social media: