Sinds 2016 is het makkelijker om een woning tijdelijk te verhuren.
Met de Wet doorstroming huurmarkt zijn tijdelijke huurcontracten tot maximaal
twee jaar toegestaan. Het idee van de regering daarbij was dat woningen die in de verkoop staan, dan tussentijds ook kunnen worden verhuurd. Dit kon eigenlijk altijd al op basis van de Leegstandswet, maar met de nieuwe wet is het makkelijker gemaakt om tijdelijk te verhuren. De verwachting daarbij was dat er een groter aantal huurwoningen vrij zou komen. Of deze wet echt zo stimulerend heeft gewerkt is nog maar de vraag.

Nadelen zijn er voor de huurders duidelijk wel. Allereerst omdat het vrijwel onmogelijk is om binnen twee jaar een andere (vaste) woning te vinden. Dit geeft huurders veel onzekerheid.

Ook wordt in de praktijk gezien dat huurders hopen door de verhuurder te vriend te houden, zij mogen blijven zitten. Daarom spreken zij hun verhuurder bijvoorbeeld liever niet aan op achterstallig onderhoud. Ook accepteren huurders na twee jaar vaak toch nog een nieuw tijdelijk contract voor een hogere huurprijs.

Let op, de tijdelijkheid van zo’n nieuw contract na afloop van een eerder tijdelijk huurcontract geldt echter niet. Er is huurbescherming omdat na afloop van het eerste tijdelijke contract in feite sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen laten verhuurders de huurder ieder jaar voor een nieuw contract met een nieuwe huurprijs tekenen, en de huurder slikt dat omdat hij vreest dat hij anders op straat komt te staan. Dit is dus niet juist en de huurder kan dus gewoon blijven zitten! Het eerste contract blijft gelden voor onbepaalde tijd. En daarmee is ook de verhoging van de huur onterecht.

Bij mij op het spreekuur kom ik helaas maar al te vaak tegen dat huurders hun rechten niet goed kennen en niet weten wanneer zij wel of niet een beroep op huurbescherming kunnen doen.

Zo loopt het tijdelijke huurcontract ook niet helemaal vanzelf af. Het einde van de huur moet nog wel worden aangezegd. Bij voorkeur via een aangetekende brief of per deurwaardersexploot. Dit moet uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract zijn ontvangen. Daarbij mag het ook niet te lang vooraf worden gemeld, niet langer dan drie maanden van te voren. Anders heeft de waarschuwing dat de huurder eruit moet namelijk geen werking.

In de praktijk komt veel voor dat de mededeling dat de huur echt afloopt en de huurder tegen de aangezegde datum de woning moet verlaten, niet per post gaat maar via een appje of e-mail. Dat mag op zich wel, het is alleen niet altijd verstandig van de verhuurder want lastiger te bewijzen dat de mededeling de huurder ook heeft bereikt.

Als de verhuurder te laat is met de aanzegging van de beëindiging van de huur dan loopt het huurcontract automatisch voor onbepaalde tijd door. De huurder heeft dan huurbescherming en opzegging van de huurovereenkomst kan dan alleen onder de voorwaarden die in de wet staan.

Wat ook opvalt is dat er veel wordt gedacht dat de huurder gedurende een tijdelijk huurcontract tussentijds niet kan opzeggen. Dit is niet juist, alleen de verhuurder mag dit niet bij een tijdelijk huurcontract, de huurder wel.

 

Zit u in een situatie waarin uw verhuurder u eruit wil krijgen, of wilt u weten wat uw rechten zijn over onderhoudsklachten of uw huurprijs? Neem dan vooral contact op met mr. Marieke Kikkert of een van onze andere huurrecht specialisten. Ook kunt u natuurlijk binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur, dat is iedere donderdag van 16:00 tot 18:00.

Deel nieuwsbericht via social media: