Erfrecht

Wanneer iemand binnen uw familie overlijdt krijgt u met erfrecht te maken. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Is er een testament opgemaakt? Dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen zoals in het testament is opgenomen. Is er geen testament opgemaakt? In dat geval bepaalt de wet wat de erfgenamen toekomt. In deze toch al moeilijke en emotionele periode zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Onze advocaten begeleiden en adviseren u graag over de afwikkeling van een nalatenschap. Ook kunnen zij u bijstaan wanneer er geschillen ontstaan.

Voor welke problemen?

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wanneer u de erfenis zuiver aanvaard heeft u recht op alle bezittingen van de overledene, maar bent u ook aansprakelijk voor alle schulden. Bij een negatieve nalatenschap moet u met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Weet u niet zeker of u de erfenis zuiver wilt aanvaarden, omdat niet duidelijk is wat de bezittingen en schulden van de overledene zijn, dan kunt u beneficiair aanvaarden. U aanvaard de nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving. U mag niets van de bezittingen hebben totdat alle schulden zijn betaald. Wanneer er schulden overblijven hoeft u deze niet zelf te betalen.

Wanneer u ervoor kiest de erfenis te verwerpen ontvangt u niets, maar bent u ook niet aansprakelijk voor schulden of betrokken bij de afwikkeling.

Legitieme portie

Als kind houdt u altijd recht op een deel van het vermogen uit de erfenis van uw ouders, ook wanneer u onterfd bent. De legitieme portie kan alleen uit geld bestaan en bedraagt de helft van de waarde van het erfdeel dat u zou hebben gekregen wanneer u niet onterfd zou zijn.

Versterferfrecht

Wanneer geen testament is opgemaakt bepaald de wet wat de erfgenamen toekomt. Dit is het wettelijk erfrecht of versterferfrecht.

Naast deze erfrecht aangelegenheden kunt u bij ons ook terecht voor:

Boedelbeschrijving

Geldigheid testament of uiterste wilsbeschikking

Legaten

Verdeling nalatenschap

Vereffening nalatenschap

Wilsrechten

Wettelijke verdeling / boedelverdeling

 

Onze aanpak!

Voor het voeren van procedures in het erfrecht heeft u volgens de wet bijna altijd een advocaat nodig. Wij adviseren en begeleiden u tijdens deze moeilijke en emotionele periode graag met de afwikkeling van de nalatenschap.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in Erfrecht: