Boete koopovereenkomst woning

Meestal wordt zo’n boete opgelegd als de koper de financiering van de woning niet op tijd rond krijgt. Als de koper inderdaad de financiering niet op tijd rond krijgt, heeft de verkoper twee keuzes. Hij kan de koopovereenkomst ontbinden, of de boete opeisen.

Het komt best vaak voor dat een koper, om wat voor reden dan ook, de financiering niet op tijd rond krijgt. Bijvoorbeeld doordat bij de hypotheekaanvraag nog stukken missen, of doordat er bij de notaris iets misgaat.
Of de koop uiteindelijk doorgaat maakt voor de verkoper trouwens niet uit, die kan alsnog de boete opeisen (plus rente). Het komt dan ook vaak voor dat een verkoper zich tot de rechter wendt met een vordering van de boete – dat wil zeggen om die boete daadwerkelijk op te eisen. In dat geval zal er een discussie bestaan over de vraag of er een boete betaald moet worden. Een andere belangrijke discussie is of de boete kan worden gematigd.

Matiging

Matiging van een boete zal niet snel aan de orde zijn. Bij het verzoek om de boete te matigen, gaat de rechter uit van het volgende principe: Voorkomen moet worden dat men lichtvaardig omgaat met de aankoop van een woning. Oftewel, als iemand een huis koopt moet hij daar goed over nadenken, zorgvuldig zijn en z’n zaken goed voor elkaar hebben.

Wilt u de rechter verzoeken om matiging, dan voert u een zogeheten matigingsverweer. Daarbij dient u alle omstandigheden mee te nemen. Denk aan de koopprijs van de woning, of de woning alsnog is verkocht (aan een ander), of partijen (financiële) schade hebben opgelopen, wat de staat is van de woning, of de woning werd verhuurd, wat de financiële positie van partijen is en vooral, wat partijen onderling hebben afgesproken over de financiering van de woning.

Let dus op de boeteclausule bij het aangaan van een koopovereenkomst, en ga hier zorgvuldig mee om! Anders kan een mogelijke koopwoning u tienduizenden euro’s meer kosten, of betaalt u alsnog tienduizenden euro’s ook al heeft u de woning niet gekocht.

 

Bij vragen over een koopovereenkomst, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning, bedrijf of auto, kunt u terecht bij mr. Ali Harmanci of een van onze andere contractrecht advocaten. Zij gaan de overeenkomst nauwkeurig met u na, en bespreken de situatie met u om tot een gewenste oplossing te komen.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp de volgende uitspraken:
Rechtbank Rotterdam d.d. 7 juli 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6795
Rechtbank Noord-Holland d.d. 14 april 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:3446
Gerechtshof Amsterdam d.d. 19 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1391

Deel nieuwsbericht via social media: