Het opsteken van je middelvinger naar de politie, is dat strafbaar?
In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat het opsteken van een middelvinger of beide middelvingers naar algemeen gebruik als beledigend wordt ervaren. Mocht de verdachte het niet zo bedoeld hebben, dan had hij er in ieder geval rekening mee moeten houden dat zijn geste als beledigend zou kunnen worden opgevat. Dat de belediging tegen een politieagent is geuit werkt strafverzwarend.

Iemand homo, mongool, kutchinees of kankerlijer noemen, is dat strafbaar?
Niet altijd, zo leert dit vonnis van het gerechtshof Den Haag. De verdachte nam deel aan een appgroep waarin vaak het woord ‘homo’ werd gebruikt. Dit gebeurde lang niet altijd in reactie op een specifiek bericht of een specifieke opmerking. Daardoor kreeg het woord min of meer de functie van een algemene uiting. Verder is van belang dat alle deelnemers in de appgroep zich verbaal stevig uitten. In deze omstandigheden kan niet bewezen worden dat het gebruik van het woord ‘homo’ een beledigend karakter had.
Het hof vat ook het gebruik binnen de groep van de woorden “mongool”, “kutchinees” en “kankerlijer” hezelfde op. Hierdoor kan niet worden bewezen dat die – binnen de betreffende groep – een beledigend karakter hadden. Het hof vindt daarom niet bewezen dat de verdachte opzet heeft gehad om te beledigen.

Dan het laatste geval, waarin persoon A brieven schrijft aan persoon B over een medewerker van jeugdzorg. In de brieven staan niet mis te verstane teksten. Alhoewel de brieven niet gericht zijn aan de jeugdzorgmedewerker, krijgt zij ze toch te lezen.
In de brieven staan dingen over haar als ‘ze is een moslima-hoer’, ‘ze is hopelijk jaren lang geestelijk (altijd) en lichamelijk misbruikt’, ‘wat moet je eigenlijk met zo’n Marokkaanse stronthoer’ en verzin de rest maar.
Het gerechtshof Leeuwarden spreekt de verdachte vrij, omdat de brieven niet aan de medewerkster van jeugdzorg zijn gericht. Bovendien verklaart de verdachte dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat het slachtoffer de brieven zou lezen, en dat als hij dat geweten had, hij die brieven niet verstuurd zou hebben.

Samenvattend
De kern is dus het opzet. Heeft iemand de bedoeling gehad de ander te beledigen? Kan dat niet worden vastgesteld, dan is er ook geen sprake van belediging. Aan de andere kant kom je er ook niet mee weg door te zeggen ‘dat het niet de bedoeling was om te beledigen’. Uit de uitspraak met de middelvinger blijkt dat je, ook als je niet de bedoeling hebt te beledigen, moet nadenken over hoe het op de ander kan overkomen.

Heeft u vragen over belediging, of een ander strafrechtelijk onderwerp? Neem dan contact op met mr. Reinout Sterk, of een van onze andere strafrechtadvocaten.

Deel nieuwsbericht via social media: