Gebreken aan de auto

Belangrijk is of de koper het gebrek wel of niet kende bij aanschaf van de auto. Voor een gebrek dat al bij u bekend was, kunt u de garagehouder of dealer niet aanspreken. Van belang is welke mededelingen de verkoper heeft gedaan omtrent de auto. Gedacht kan worden aan de volgende mededelingen over de auto:

  • Bouwjaar;
  • Kilometerstand;
  • Distributieriem en distributieketting.

Naast bovenstaande kenmerken van een auto is de prijs die u voor de auto heeft betaald ook van belang. Van een dertigjarige auto ter waarde van €250 mag u als consument niet veel verwachten. Dit is anders als u een tweejarige auto koopt ter waarde van € 35.000.

 

Herstel van de gebreken

Alser sprake is van een gebrek, waar u niet van op de hoogte was, kunt u de koop niet meteen ontbinden. De garagehouder/dealer moet in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek te herstellen. U kunt zich misschien voorstellen dat de garagehouder of dealer dat niet binnen twee dagen voor elkaar krijgt. Daarom moet de consument aan de wederpartij een redelijk termijn geven. Als het toch te lang duurt, dus als de redelijke termijn wordt overschreden, kan de rechter worden gevraagd om de overeenkomst te ontbinden.

Als de overeenkomst wordt ontbonden heeft dat rechtsgevolgen. De afspraak over de koop komt dan te vervallen. Alle acties die over en weer al zijn uitgevoerd, moeten worden teruggedraaid. Oftewel, de auto moet terug naar de verkoper en het aankoopbedrag moet terug naar de consument.

 

Onderzoeksplicht koper auto en mededelingsplicht verkoper auto

Voorafgaand aan de koop geldt dat de auto onderzocht moet worden. Dit noemt men de eigen onderzoeksplicht van de koper. Als de auto een deuk heeft in de bumper, blijft dit voor rekening van de koper. De reden hiervoor is dat de consument dit gebrek had kunnen zien zien.

Aan de andere kant heeft de verkoper van de auto een mededelingsplicht/spreekplicht. Als de garagehouder of dealer op de hoogte is van een gebrek, moet hij dit melden. Doet de verkoper dit niet, dan kan hij zich niet beroepen op de onderzoeksplicht van de consument.

 

 

Indien u een auto heeft gekocht met gebreken en de garagehouder/dealer werkt niet mee, dan kan mr. Fatih Oksuz of een van onze andere advocaten u adviseren over de mogelijkheden. Denk daarbij aan het herstel van de aangekochte auto, of een ontbinding van de koopovereenkomst.

Deel nieuwsbericht via social media: