Uurtarief

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt bij de inname van een zaak een heldere afspraak gemaakt over de kosten die u kunt verwachten. Afhankelijk van de zaak zal met u een (concurrerend) uurtarief worden afgesproken. Indien de zaak zich daarvoor leent, kan eventueel ook een vaste prijsafspraak (waarover later meer) worden gemaakt. U wordt tevens geïnformeerd over eventuele bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten en griffierechten. Wij declareren eenmaal per maand, zodat u inzicht behoudt over de kosten. Na afronding van het dossier ontvangt u altijd een gespecificeerde nota over de hele zaak. Elke financiële afspraak wordt schriftelijk aan u bevestigd.

Rechtsbijstandsverzekering

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan hebt u recht op vrije advocaatkeuze. Het Europees Hof heeft dit op 7 november 2013 bepaald. Dat betekent dat u bij een procedure uw eigen advocaat kunt kiezen. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering, laat ons dat dan weten en neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Hebt u hier nog vragen over, dan kunt u ons benaderen.

Prijsafspraken

Als u dat wilt, kunnen we in overleg met u een vaste prijs afspreken voor een procedure. Dan komt u achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan en heeft u voordat u de zaak door ons laat innemen helder voor ogen wat uw kosten voor de rechtsbijstand zijn. Voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen met de betreffende advocaat.