Gefinancieerde rechtsbijstand

Wilt u uw zaak door ons laten behartigen dan kijken wij eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (“een toevoeging”). Is dat het geval, dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen van twee jaar geleden. Vragen wij voor u een toevoeging aan in 2018, dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand de hoogte van de eigen bijdrage vast aan de hand van uw inkomen van 2016. In de onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen en de verschuldigde eigen bijdrage weergegeven.

U kunt met behulp van deze tabel zelf al, voorafgaand aan contact met ons, een beeld krijgen of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan bieden wij u een concurrerend uurtarief waarvan de hoogte mede afhankelijk is van de zaak.

Verwacht u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan adviseren wij u om bij de eerste afspraak met de advocaat mee te nemen:

  • sofi-nummer
  • 
paspoort of identiteitskaart
  • belastingaanslag (lopende jaar min 2 jaar – Voorbeeld: lopende jaar 2018 – aanslag 2016)

Naast de eigen bijdrage zal u in het eerste gesprek met de advocaat ook worden ingelicht over eventueel bijkomende kosten, zoals griffiekosten.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen voor de toevoeging. Zoals gezegd gaat de Raad voor Rechtsbijstand daarbij uit van de inkomensgegevens van twee jaar geleden (peiljaar) zoals die door de belastingdienst worden verstrekt.

Gevel Spuistraat
kantoor Spuistraat
Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen per 1.1.2014 
Gehuwden/ samenwonenden éénoudergezinnenAlleenstaanden
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageDraagkracht per maand
€ 0 t/m € 26.500€ 196 *€ 0 t/m 19.100
€ 26.501 - € 27.500€ 360€ 19.101 - 19.800
€ 27.501 - € 28.800€ 514€ 19.801 - 20.800
€ 28.801 - € 32.100€ 669€ 20.801 - 22.700
€ 32.101 - € 38.00€ 823€ 22.701 - 26.900
Korting op de eigen bijdrage: Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,00 op deze eigen bijdrage.

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen.

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen per 1.1.2014 
Gehuwden/ samenwonenden éénoudergezinnenAlleenstaanden
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageDraagkracht per maand
€ 0 t/m € 26.500€ 340€ 0 t/m 19.100
€ 26.501 - € 27.500€ 412€ 19.101 - 19.800
€ 27.501 - € 28.800€ 566€ 19.801 - 20.800
€ 28.801 - € 32.100€ 720€ 20.801 - 22.700
€ 32.101 - € 38.000€ 849€ 22.701 - 26.900

Vermogensnormen

U heeft geen recht op een toevoeging als uw vermogen in box 3 in het peiljaar (twee jaar geleden) hoger is dan het op u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Peiljaarverlegging

Wij kunnen voor u de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen als het fiscale inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag flink is gedaald.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.