Wet schuldsanering natuurlijke personen

Bent u diep in de schulden geraakt en werd een schuldsaneringsregeling aan u geweigerd of loopt u de kans dat u uit een lopende schuldsaneringsregeling wordt gezet? Om van uw schulden af te komen krijgt u in eerste instantie hulp van het maatschappelijk werk en andere hulpverleners. Een advocaat is noodzakelijk als uw aanvraag voor de schuldsaneringsregeling is afgewezen en u daartegen in beroep wilt gaan bij het Gerechtshof of wanneer tijdens de looptijd van de regeling er dingen gebeuren waardoor u uit de regeling dreigt te worden gezet.

Voor welke problemen?

Weigering aanvraag

Wanneer de aanvraag om toepassing van de schuldsaneringsregeling is afgewezen moet u binnen 8 dagen in beroep komen bij het Gerechtshof. Hiervoor is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Tussentijdse beëindiging

Tijdens de looptijd van de schuldsaneringsregeling kan de bewindvoerder voorstellen de toepassing tussentijds te stoppen waardoor u niet met een ‘schone lei’ uw leven verder kunt vervolgen.

Onze aanpak!

In dit soort zaken speelt tijd een grote rol doordat de termijnen heel kort zijn. Bij ons kantoor werken meerdere, op dit onderwerp gespecialiseerde advocaten, zodat ondanks de geringe beschikbare tijd tijdig en deskundig een procedure kan worden gestart. Daaraan voorafgaand wordt altijd eerst samen met u een inschatting gemaakt van de kans op succes en wordt beoordeeld of u gebruik kunt maken van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In dat geval worden de kosten van de advocaat door de overheid vergoed.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in WSNP:

Mw. mr. M.J. Kikkert

Mw. mr. M.J. Kikkert Verbintenissenrecht / Consumentenrecht Vereniging van Eigenarenrecht Wsnp Bouwrecht Huurrecht Vastgoedrecht Mw. mr. M.J. Kikkert Verbintenissenrecht / Consumentenrecht Vereniging van Eigenarenrecht Wsnp Bouwrecht Huurrecht Vastgoedrecht Over Marieke Kikkert houdt zich bezig met contracten, vastgoed, verzekeringen, consumenten, aansprakelijkheidsrecht, onrechtmatige daad, huurrecht en WSNP