Een onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad maakt deel uit van het aansprakelijkheidsrecht en is ‘een uitzondering op de regel’. Het is namelijk zo dat in Nederland het aansprakelijkheidsrecht bepaalt dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Er is echter een uitzondering: de onrechtmatige daad.

Welke vereisten?

Kunnen we dan alles waarvoor we de schade niet willen dragen zomaar een onrechtmatige daad noemen? Nee, een onrechtmatige daad kent een aantal vereisten. Zo moet er sprake zijn van een onrechtmatige daad en moet die aan de dader toe te rekenen zijn. Ook dient er sprake zijn van schade en moet er een causaal verband zijn tussen de schade en de onrechtmatige daad. Ten slotte moet er sprake zijn van relativiteit. De norm die geschonden is moet ertoe hebben gediend de schade te voorkomen. Pas als aan alle voorwaarden is voldoen spreken we officieel van een onrechtmatige daad.

Neem nu contact op

Onze aanpak!

Een aansprakelijkheidsrecht advocaat van Spuistraat 10 in Amsterdam kan voor u beoordelen of aan de vereisten van een onrechtmatige daad is voldaan en of u een schadevergoeding kunt eisen. Dankzij gedegen kennis en ervaring kunnen zij u ook bijstaan bij verdere stappen ten gevolge van een onrechtmatige daad.