Slachtofferhulp

Bent u slachtoffer of benadeelde van een strafbaar feit, dan is het heel belangrijk dat u juridisch wordt ondersteund om ervoor te zorgen dat de schade en/of het leed, dat u werd aangedaan, zoveel mogelijk ongedaan gemaakt wordt.

Voor welke problemen?

Schadeverhaal

Een strafbaar feit kan leiden tot materiële en immateriële schade. Het is van groot belang dat de betrokkene juridisch wordt ondersteund wanneer hij of zij of een organisatie schade willen verhalen op de dader(s).

Procedures

Advies over de vervolging van de daders, het gebruik maken van het spreekrecht of het indienen van een klacht met betrekking tot de vervolgings- of sepotbeslissing van de officier van justitie.

Onze aanpak!

De advocaten van de sectie slachtofferzorg helpen u met juridisch advies, het formuleren van schriftelijke stukken, het in kaart brengen van de daadwerkelijke schade en de eventueel benodigde contacten met andere hulpverleningsinstanties, zoals Slachtofferhulp Nederland.

Zie ook www.slachtofferhulp.nl

Ons kantoor zal nooit in eenzelfde zaak de verdachte van een strafbaar feit én het slachtoffer of de benadeelde bijstaan. In voorkomend geval zal op correcte wijze worden gezorgd voor doorverwijzing naar een ander advocatenkantoor.

Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in Slachtofferhulp: