Franchiserecht

Bij franchising geeft een franchisegever  (doorgaans een grote organisatie)  die rechthebbende is van een ondernemingsformule  een ander (franchisenemers) het recht om deze formule te exploiteren. De franchiseformule omvat het gebruik tegen betaling van in ieder geval een handelsnaam en ondernemingsconcept. Het exploitatierecht wordt bij overeenkomst verkregen en verder uitgewerkt.

De franchisenemer is formeel een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico de franchiseformule exploiteert door in een of meer vestigingen gebruik te maken van onder meer een gemeenschappelijke naam, logo, beeld van de franchisegever (zodat de klant ziet dat de onderneming tot een bepaalde organisatie (keten) behoort) en de knowhow behorende bij de formule. Alles tegen betaling.

In Nederland zijn er inmiddels vele honderden van dergelijke franchiseformules. De contracten waarbij de onderlinge verplichtingen worden vastgelegd verschillen nogal.

In de praktijk is de franchisenemer weliswaar formeel een zelfstandig ondernemer, maar toch relatief afhankelijk van de franchisegever. Van belang is dat de franchisenemer bij het aangaan van de overeenkomst goed wordt voorgelicht door de franchisegever en onbillijke en onnodig bezwaarlijke situaties worden voorkomen.

Het franchiserecht wordt op dit moment voornamelijk beheerst door het algemeen overeenkomstenrecht, mededingingsrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Er is echter een wetsvoorstel waarmee een wettelijke regeling van de franchiseovereenkomst wordt beoogd. Deze regeling is in het bijzonder bedoeld om te komen tot een betere bescherming van de franchisenemer. Goed advies en rechtsbijstand is bij Franchising van belang.

Voor welke problemen?

Onze aanpak!

Ervaring heeft geleerd dat vrijwel altijd sprake is van een, voor de cliënt, groot financieel belang. De aanpak is dan ook zeer zorgvuldig. Het is bij deze sectie bijvoorbeeld gebruikelijk om in voorkomende gevallen zoveel mogelijk ook eigen dossieronderzoek te doen om een scherp beeld te krijgen van uw situatie.

Voor elke zaak geldt dat samen met u een reële beoordeling wordt gemaakt van de kans op succes van een voorgenomen aanpak. Kansloze zaken zullen daarbij niet worden aangenomen.

Onze advocaat die gespecialiseerd is in franchiserecht: