Vreemdelingenrecht / Mensenhandel

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Niet-Nederlanders die ervoor kiezen om in Nederland te willen leven kunnen dat niet altijd zomaar doen. Afgezien van toeristen die voor korte tijd ons land bezoeken, is dan een verblijfsdocument of een tewerkstellingsvergunning nodig.

Het verkrijgen van dergelijke documenten vergt het doorlopen van een vaak complexe juridische procedure, waarbij het niet altijd zo is dat iedereen het door hem of haar gevraagde verblijfsdocument ook inderdaad krijgt.

Voor welke problemen?

Complexe aanvragen

Het geven van advies en het verlenen van ondersteuning bij complexe aanvragen van een verblijfsvergunning, een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een naturalisatieverzoek of het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning.

Afwijzing van aanvragen

Procederen tegen afgewezen aanvragen, waaronder afgewezen toeristenvisa, door het opstellen van bezwaar- en beroepschriften en het optreden bij rechtbank en Raad van State.

Mensenhandel

Het bijstaan van slachtoffers van mensenhandel vanwege de specifieke omstandigheden van deze doelgroep.

Onze aanpak!

De advocaten van de sectie vreemdelingenrecht zetten hun, sinds jaar en dag opgebouwde, kennis en ervaring in om u te helpen bij het op een goede manier aanvragen van verblijfsdocumenten. Een professionele aanpak betekent ook dat u een eerlijke beoordeling van ons mag verwachten over de kans van slagen van een aanvraag. Daarom krijgt u van ons ook te horen wanneer uw voorgenomen aanvraag in onze ogen kansloos is. Daarmee worden tijd en kosten voor u en ons bespaard. Is er een reële kans van slagen dan mag u van ons een maximale inzet verwachten in de fase van de aanvraag van een verblijfsvergunning en in het geval onverhoopt bezwaar moet worden gemaakt of beroep moet worden ingesteld tegen een weigering om een verblijfsdocument te verstrekken.

De begeleiding van slachtoffers van mensenhandel is een specialisatie van ons kantoor. Deze doelgroep wordt vaak tegelijkertijd geconfronteerd met een verblijfsprocedure en met een strafzaak. Vanwege deze specifieke omstandigheden is het van groot belang dat deze mensen worden bijgestaan door een kantoor dat in staat is om een compleet pakket aan juridische bijstand te bieden.