Waarom was het dan verboden deel te nemen aan de strijd in Syrië / Irak?

Het grote verschil is dat Oekraïne een internationaal erkend land is, met een officieel staatsleger. Ieder land heeft het zelfbeschikkingsrecht, waarbij ook het recht hoort een leger te hebben. Oekraïne mag zelf bepalen wie ze tot hun leger willen toelaten. En een officieel staatsleger valt onder het Humanitair Oorlogsrecht. Dat geeft zo’n leger, als het in oorlog is, het recht om geweld te gebruiken tegen de vijand.
Zogenoemde jihadgangers die afreisden naar het grondgebied van Syrië / Irak om daar deel te nemen aan de gewapende strijd, sloten zich niet aan bij een officieel staatsleger. Daardoor hebben zij niet de juridische status van militair verkregen. Alleen militairen mogen, volgens het Humanitair Oorlogsrecht, wapens gebruiken tegen vijandelijke mogendheden. Als je geen lid bent van een officieel staatsleger is het verboden het gevecht aan te gaan met een andere partij. Dan val je onder de categorie ‘gewapend opstandeling’ en ben je bijvoorbeeld strafbaar voor zaken als het deelnemen aan een criminele organisatie, verboden wapenbezit, en/of verboden handelingen met een terroristisch oogmerk.

Is het echt zo makkelijk?

Er zijn natuurlijk wel een aantal mitsen en maren. Zo dient men formeel ingelijfd te worden bij het Oekraïense leger. (Anders is men gewapend opstandeling.) Verder dient men voor de vijand herkenbaar te zijn als Oekraïens militair, door een Oekraïens uniform te dragen. Maar als aan deze zaken is voldaan, wordt men onderdeel van het Oekraïense staatsleger en verkrijgt men de bijbehorende geweldsbevoegdheid. Dat betekent dat men mag deelnemen aan de oorlog in Oekraine.

N.B. toetreden tot een buitenlands leger is niet strafbaar, maar het werven daarvoor wel!

Deel nieuwsbericht via social media: