Over

Seyma Arikan is sinds 2016 advocaat bij Spuistraat 10 Advocaten. Seyma heeft zich sindsdien vooral toegelegd op het gebied van het arbeidsrecht en het vreemdelingenrecht. Met haar kennis en ervaring is Seyma een betrokken, oplossingsgerichte en scherpzinnige advocaat.

Seyma is aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgestudeerd in het arbeidsrecht. Zij heeft gewerkt voor Vluchtelingenwerk Nederland, FairWork en diverse advocatenkantoren.

Als specialist vreemdelingenrecht is Seyma lid van de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingenzaken. Seyma is tevens lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Ook is zij vrijwilliger bij het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Seyma spreekt Nederlands, Engels en Turks.

Contact

Icon contact 100px Email: s.arikan@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

twitter-icon skype-icon linkedin-icon googleplus-icon

Specialisaties

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Lees meer.

Sociaal zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.

Wet Werk en Bijstand

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verbintenissenrecht / Consumentenrecht

Het consumentenrecht gaat over een enorme verscheidenheid van problemen tussen consumenten en bedrijven die in verschillende vormen tegen betaling iets leveren. Lees meer.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? De sectie consumenten – en verbintenissenrecht is ook gespecialiseerd in kwesties waarbij u schade lijdt, heeft geleden of nog zal lijden. Lees meer.

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Lees meer.