Over

Seyma is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht. Zij staat zowel werknemers en werkgevers bij inzake onduidelijkheden of geschillen over arbeidsovereenkomsten, loonvorderingen, vaststellingsovereenkomsten en ontslagprocedures.

Ook staat Seyma particulieren bij in het kader van het Sociale Zekerheidsrecht. Personen die te maken hebben met een WW-uitkering, ZW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of bijstandsuitkering kunnen bij haar terecht.

Daarnaast is zij gespecialiseerd in het Vreemdelingenrecht, het Verbintenissenrecht en het Consumentenrecht.

Seyma heeft Rechtsgeleerdheid en Arbeidsrecht gestudeerd in Amsterdam. Zij is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingenzaken van de Stichting Migratierecht.

Zij spreekt Nederlands, Engels en Turks.

Contact

Icon contact 100px Email: s.arikan@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

twitter-icon skype-icon linkedin-icon googleplus-icon

Specialisaties

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Lees meer.

Sociaal zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.

Wet Werk en Bijstand

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Verbintenissenrecht / Consumentenrecht

Het consumentenrecht gaat over een enorme verscheidenheid van problemen tussen consumenten en bedrijven die in verschillende vormen tegen betaling iets leveren. Lees meer.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? De sectie consumenten – en verbintenissenrecht is ook gespecialiseerd in kwesties waarbij u schade lijdt, heeft geleden of nog zal lijden. Lees meer.

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Lees meer.