Over

Salima Ouald Chaib helpt rechtzoekenden die juridische conflicten hebben dan wel erin dreigen te geraken.

Daarnaast staat meester Salima cliënten bij die graag een (ver)huurovereenkomst willen beëindigen, huurders die dreigen ontruimd te worden of als er schade ontstaat tijdens het (ver)huren van de woning of het pand. Tevens kunnen cliënten die te maken krijgen met problematiek omtrent aanvraag/verlening omgevingsvergunningen dan wel handhavingsverzoeken willen indienen bij Salima voor juridische bijstand terecht.

“Ik ben erg kundig en adequaat bijgestaan door Meester Salima. Nadat ik tijdenlang door allerlei (gemeentelijke) instanties van het kastje naar de muur ben gestuurd, heb ik door Meester Salima een langslepende kwestie eindelijk in beweging gekregen en mijn gelijk in de zaak gekregen. Dank Meester!“

 

Meester Salima weet als geen ander hoe frustrerend het kan zijn dat een cliënt de betreffende advocaat niet goed begrijpt. Zij legt u in begrijpelijk en heldere taal uit of uw zaak kansrijk is en neemt een transparante houding aan. Zij houdt de lijnen dan ook graag kort en werkt efficiënt, resultaatgericht en snel. Zij lost graag de juridische conflicten zo snel mogelijk vóór de gang naar de rechter op.

“Ik heb Salima leren kennen als een meelevende, betrokken advocaat, die graag echt mensen helpt met het oplossen van een probleem. Soms is haar advies al genoeg om een goed resultaat te bereiken. Als u dus op zoek bent naar een goede advocaat die behulpzaam, betrokken en resultaatgericht is, dan beveel ik haar van harte aan.“

“Beste mevrouw Ouald Chaib, Allereerst hartelijk dank voor al uw hulp. Ik ben ontzettend blij hiermee! Het heeft een hele hoop stress van mijn schouders afgehaald. Ik snap dat het dossier gesloten moet worden en ik hoop dan ook met heel mijn hart dat deze gesloten kan blijven. Mocht ik ooit nog juridische hulp nodig hebben zal ik aan u denken.”

“Ik had aan mevrouw mr. S.Ouald Chaib gevraagd om mij in een hoger beroep zaak over bewindvoering bij te staan. Het was onzeker of ik deze zaak zou winnen maar toch ging zij hiermee aan de slag. Mevrouw Ouald Chaib heeft zich voor de volle honderd procent hiervoor ingezet. Mevrouw Ouald Chaib had gedegen kennis over mijn zaak en gaf de nodige adviezen aan mij. Een pluspunt was dat ik overal bij werd betrokken en ik kreeg de gelegenheid om mijn mening te geven over het hoger beroepschrift en aanvullende akte in concept. Ik beveel mevrouw mr. S. Ouald Chaib van harte aan om u in een geschil rechtsbijstand te verlenen. Het resultaat is namelijk dat ik mijn zaak met glans heb gewonnen.”

 

Meester Salima heeft praktijkervaring opgedaan bij diverse organisaties (advocatenkantoren, IND, Schuldhulpverleningsorganisatie, Vakbonden en Wetswinkel). Zij voert een algemene praktijk, waarbij zij zaken behandelt in zowel het Bestuurs- als Privaatrecht. Salima staat zowel particulieren als ondernemingen bij.

Salima is lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en woont werkgroepbijeenkomsten (Huur- en Omgevingsrecht).

Salima spreekt naast het Nederlands, Berbers (Tamazight) en verstaat de Arabische taal redelijk.

Facebook: meester salima                                                                                                                                  Instagram: lima advocatuur (persoonlijke blog)

Contact

Icon contact 100px

 

 

 

Email: s.oualdchaib@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

twitter-icon skype-icon linkedin-icon googleplus-icon

Specialisaties

Sociaal zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.

Omgevingsrecht/Burenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Lees meer.

Bestuursrecht

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

Huurrecht

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

WSNP

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.