Over

Mylène Blok heeft ruime ervaring in het bijstaan van particulieren die in een conflictsituatie terecht komen of een geschil hebben op te lossen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u wil ontslaan of omdat het UWV een beslissing heeft afgegeven over uw mate van arbeidsongeschiktheid. Of omdat uw kind is gebeten door de hond van de buurman. Misschien voldoet de onlangs aangeschafte wasmachine niet aan de verwachtingen.

Mylène is zowel deskundig als betrokken en levert graag maatwerk. Zij begrijpt dat er in een conflictsituatie emoties kunnen spelen terwijl tegelijkertijd op juridisch gebied spijkers met koppen geslagen moeten worden. Per kwestie zal bekeken worden wat de beste strategie is.

Contact

Icon contact 100px Email: m.blok@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Lees meer.

Sociaal zekerheidsrecht

Werd u een aanvraag om een uitkering geweigerd of werd de uitkering stopgezet, kreeg u een maatregel opgelegd of heeft u problemen met de studiefinanciering? Het sociaal verzekeringsrecht regelt de rechten en plichten. Lees meer.

Verbintenissenrecht

Het consumentenrecht gaat over een enorme verscheidenheid van problemen tussen consumenten en bedrijven die in verschillende vormen tegen betaling iets leveren. Lees meer.

Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade die u heeft geleden? De sectie consumenten – en verbintenissenrecht is ook gespecialiseerd in kwesties waarbij u schade lijdt, heeft geleden of nog zal lijden. Lees meer.

Bouw-en Vastgoedrecht

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.