Over

Eelco de Bode studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1989 is hij werkzaam als advocaat in Amsterdam. Na zich de eerste 10 jaar van de beroepspraktijk in hoofdzaak op huurrecht en strafrecht te hebben toegelegd, heeft hij de aandacht vanaf begin jaren 2000 in hoofdzaak verlegd naar aansprakelijkheidsrecht, zowel contractueel als niet-contractueel. De laatste jaren wordt ten behoeve van cliënten voornamelijk geprocedeerd, en wel onder het motto: “praten is leuk, maar procederen nog leuker”.

Naast het bedrijven van advocatuur is Eelco de Bode als docent aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden, alwaar hij in hoofdzaak Engelstalig onderwijs in internationaal handelsrecht, internationaal privaatrecht, EU- en vervoersrecht verzorgt. Tussen 2001 en 2006 heeft hij privaatrecht gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam; tussen 2002 en 2014 was hij docent burgerlijk procesrecht en trainer beroepsvaardigheden in de Beroepsopleiding Oude Stijl van de Nederlandse Orde van Advocaten. Sinds 2014 doceert hij overeenkomstenrecht in de Beroepsopleiding Nieuwe Stijl, als verzorgd door C.P.O/Dialogue.

Tussen 2005 en begin 2017 was Eelco de Bode voorzitter van de Geschillen Advies Commissie van een grote Amsterdamse woningcorporatie.

De komende jaren zal Eelco zich verder gaan toeleggen op procederen in Hoger Beroep.

Eelco combineert een praktische instelling met brede theoretische belangstelling: geen (advocaten-)praktijk zonder een stevig theoretisch fundament!

Eelco heeft in 2018 de Grotius Academie in de leergang Nationaal en Internationaal Contracteren succesvol afgerond.

Contact

Icon contact 100px Email: edebode@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties