mr. D. de Ploeg

Over

Denis de Ploeg  in 1989 als advocaat begonnen op een advocatenkantoor met een algemene praktijk. Vanaf 1994 is hij als advocaat werkzaam in Amsterdam. Als advocaat heeft hij zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht, het bestuursrecht en insolventierecht (WSNP). Ook voor rechtsbijstand op het gebied van het franchiserecht kunt u bij hem terecht.

Op het gebied van arbeidsrecht behandelt hij een breed spectrum van zaken. Daarbij kan het gaan om ontslag, arbeidsvoorwaarden, vraagstukken op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie, ongelijke behandeling, ongewenste omgangsvormen en privacy. Hij behandelt ook zaken op het gebied van  detachering, medezeggenschap (ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging), overgang van onderneming. Denis de Ploeg: “ In het arbeidsrecht verschuiven de grenzen , niet alleen in het kader van “flexibiliteit en zekerheid”, maar ook door grensoverschrijdende activiteiten van werknemers, dienstverleners en bedrijven. Ik geloof in het vinden van oplossingen in overleg met partijen, maar als het niet lukt om de beste oplossing te vinden die in het belang is van de eigen cliënt, dan zal de rechter daar uiteindelijk over moeten beslissen.”

Ook in het bestuursrecht is Denis de Ploeg al jarenlang actief. Als advocaat procedeert hij veelvuldig tegen de overheid en semi-overheidsinstellingen. Dit kan kan gaan over kwesties waarbij uitkeringen in het geding zijn,  maar ook over inbreuken op privacy, dreigende verkoop (voor een appel en een ei) van door de overheid aangekochte kunstwerken, het opleggen van arbeidsverplichtingen aan burgers, weigering of intrekken van vergunningen, identiteitsbewijzen etc. Tal van onderwerpen die bijzondere aandacht en expertise vergen, vragen oproepen en soms tot onnodige geschillen aanleiding geven. Denis de Ploeg: “De regelgeving in het bestuursrecht is dusdanig dat procederen over het algemeen onvermijdelijk is. Goede rechtsbijstand en doorzettingsvermogen is daarbij van groot belang.”

Als gevolg van de crisis en daarmee samenhangende problematiek is Denis de Ploeg in de loop der tijd eveneens WSNP zaken gaan behandelen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).  Mocht een verzoek om tot de schuldsaneringsregeling te worden toegelaten,  afgewezen worden of bent u tot de regeling toegelaten maar dreigt u uit de regeling te worden gezet, dan kan hij u als advocaat bijstaan in de procedure bij de rechter.

Denis de Ploeg is tevens lid van de Specialistenvereniging van Sociaal Zekerheidsadvocaten (SSZ), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de VAR (vereniging voor bestuursrecht).

Contact

Icon contact 100px Email: d.deploeg@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

twitter-icon skype-icon linkedin-icon googleplus-icon

Specialisaties