Over

Ali Harmanci heeft van 2017 t/m 2019 bij de afdeling Handhaving van de Immigratie- en Naturalisatiedienst gewerkt. Met deze achtergrond heeft hij zich toegelegd op het Vreemdelingenrecht en begeleidt hij vreemdelingen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging en het Turks Associatierecht. Voorts staat hij vreemdelingen bij waarvan de verblijfsvergunning wordt/is ingetrokken, bijvoorbeeld wegens het verstrekken van onjuiste gegevens, het samenwoonvereiste en verplaatsing van het hoofdverblijf. Ook treedt hij op als gemachtigde bij de weigering van een visum voor kort verblijf.

Daarnaast bestaat het werkterrein van Ali Harmanci voornamelijk uit het arbeidsrecht, zoals loonvorderingen, ontslag, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Verder is de praktijk van Ali Harmanci gericht op het Sociaal Zekerheidsrecht. Hij behartigt de belangen van particulieren die te maken hebben met een uitkering (WW, ZW, WIA, Wajong, Participatie). Ook staat hij particulieren bij die te maken hebben met wetgeving in het kader van PGB, WMO en WLZ.

Ali Harmanci is ook werkzaam geweest als WOB-jurist bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In dat kader kan hij in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bijstaan bij het recht op informatie van de overheid en gemeente.

Een klein deel van zijn praktijk besteedt Ali aan huurgeschillen en verbintenissen.

Contact

Icon contact 100px Email: a.harmanci@spuistraat10.nl
Tel: 020 520 51 00

Specialisaties

Vreemdelingenrecht

Hebt u een verblijfsdocument nodig zoals een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), een verblijfsvergunning of een tewerkstellingsvergunning of werd een aangevraagd verblijfsdocument geweigerd door de overheid? Lees meer.

Arbeidsrecht

Bent u ontslagen, heeft u een conflict met uw werkgever of werknemer of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden of de gevolgen van ziekte? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten in Amsterdam. Lees meer.

Sociaal Zekerheidsrecht

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.