020 520 51 00

Pruimentijd: overhangend fruit

pruimenboom

Pruimentijd! Een zware tak vol sappig pruimen hangt zo voor het grijpen, nét aan uw kant van de schutting. ‘Die zijn voor mij’, denkt u wellicht, en dat is logisch. Maar helaas voor u, de wet zegt anders. De vruchten zijn voor de eigenaar van de boom, uw buren in dit geval. Het goede nieuws voor u is, dat de vruchten die op uw terrein vallen wél van u zijn.

OK, dus: flink gaan schudden aan die tak dan maar? Helaas, dat is niet toegestaan. Schudden aan de boom lijkt namelijk wel erg veel op ‘plukken’. En een plukrecht op de vruchten van overhangende takken van de pruimenboom heeft de wetgever nadrukkelijk niet willen geven.

De tak met vrucht en al afzagen dan maar? …. Dit is een mogelijkheid maar voordat u zelf de zaag hanteert moet u eerst de buurman/eigenaar van de boom aanmanen om zelf de takken te verwijderen. Alleen als hij binnen redelijke termijn geen gehoor geeft aan uw oproep, mag u de takken met pruimen en al afzagen.

Maar ook daar past een waarschuwing: als u door uw gezaag de boom van de buren flink beschadigt, dan riskeert u om aangesproken te worden op deze schade. Op deze manier smaken de pruimen wel erg zuur.
De moraal van het verhaal is, dat je in het burenrecht niet te snel moet denken dat je het recht aan je zijde hebt. Vooral het recht in eigen handen nemen kan achteraf wel eens geheel verkeerd uitpakken.

Wetsartikelen bij dit artikel:
Artikel 45 van Boek 5 van het Burgerlijk wetboek (art. 5:45 BW) luidt: “Vruchten die van de bomen van een erf op een naburig erf vallen, behoren aan hem wie de vruchten van dit laatste erf toekomen.

Artikel 44 eerste lid van Boek 5 van het Burgerlijk wetboek (art. 5:44 lid 1 BW) luidt: “Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen.”

Door: Bart Vernooij

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Contactgegevens

Spuistraat 10 Advocaten

Bezoekadres:
Spuistraat 10
1012 TS Amsterdam

Postadres:
Postbus 11232
1001 GE Amsterdam

T: 020 520 51 00
F: 020 665 86 99
e-mail: info@spuistraat10.nl

KvK: 41199764