020 520 51 00

Tarieven

Gefinancieerde rechtsbijstand

High Trust

Ons kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staat.

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstandverleners.

digitaal_bordje_hightrust

 

 

 

 

 

Voorwaarden gefinancieerde rechtsbijstand

Komt u bij ons binnen dan kijken wij eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Is dat het geval, dan bent u, afhankelijk van uw fiscaal jaarinkomen twee jaar geleden een eigen bijdrage verschuldigd. In de onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen en de verschuldigde eigen bijdrage weergegeven. (Voorbeeld: contact met ons in 2014 – toetsing fiscaal jaarinkomen over het jaar 2012)

U kunt met behulp van deze tabel zelf al, voorafgaand aan contact met ons, een beeld krijgen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan brengen wij u een concurrerend uurtarief in rekening.

Verwacht u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan adviseren wij u om bij de eerste afspraak met de advocaat mee te nemen:

  • sofi-nummer
  • 
paspoort of identiteitskaart
  • belastingaanslag (lopende jaar min 2 jaar – Voorbeeld: lopende jaar 2014 – aanslag 2012)

Naast de eigen bijdrage zal u in het eerste gesprek met de advocaat ook worden ingelicht over eventueel bijkomende kosten.

Voor milieugroepen geldt een speciale regeling. Onder de betreffende specialisatie vindt u hierover op deze website meer informatie.

Met ingang van 1 januari 2014 gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Zoals gezegd gaat de Raad voor Rechtsbijstand daarbij uit van de inkomensgegevens van twee jaar geleden (peiljaar) zoals die door de belastingdienst worden verstrekt.

Gevel Spuistraat
kantoor Spuistraat
Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen per 1.1.2014 
Gehuwden/ samenwonenden éénoudergezinnenAlleenstaanden
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageDraagkracht per maand
€ 0 t/m € 25.600€ 196 *€ 0 t/m 18.400
€ 25.601 - € 26.600€ 360€ 18.401 - 19.100
€ 26.601 - € 27.900€ 514€ 19.101 - 20.100
€ 27.901 - € 31.100€ 669€ 20.101 - 22.000
€ 31.101 - € 36.800€ 823€ 22.001 - 26.000
Korting op de eigen bijdrage: Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,00 op deze eigen bijdrage.

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen.

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen per 1.1.2014 
Gehuwden/ samenwonenden éénoudergezinnenAlleenstaanden
Fiscaal jaarinkomenEigen bijdrageDraagkracht per maand
€ 0 t/m € 25.600€ 340€ 0 t/m 18.400
€ 25.601 - € 26.600€ 412€ 18.401 - 19.100
€ 26.601 - € 27.900€ 566€ 19.101 - 20.100
€ 27.901 - € 31.100€ 720€ 20.101 - 22.000
€ 31.101 - € 36.800€ 849€ 22.001 - 26.000

Vermogensnormen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen in box 3 in het peiljaar (twee jaar geleden) hoger is dan het op u van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Peiljaarverlegging

U kunt de raad verzoeken om het peiljaar te verleggen als het fiscale inkomen en vermogen in het jaar van de aanvraag flink is gedaald.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Contactgegevens

Spuistraat 10 Advocaten

Bezoekadres:
Spuistraat 10
1012 TS Amsterdam

Postadres:
Postbus 11232
1001 GE Amsterdam

T: 020 520 51 00
F: 020 665 86 99
e-mail: info@spuistraat10.nl

KvK: 41199764